Skip links

Teams Provisionering

Automatisk oprettelse af Microsoft Teams

Microsoft Teams er et fantastisk værktøj til skoler. Men det er vigtigt man har styr på rettigheder og automatisk oprettelse og vedligehold. Ellers ender det nemt i et uoverskueligt anarki.

Vi har to løsninger til hvordan man kan håndtere oprettelse af Teams helt automatisk. Det sparer tid så undervisere kan koncentrere sig om at undervise og ikke skal bruge tid på at sætte sig ind i hvordan man laver Team rum og tilføjer og fjerner brugere.

Løsning 1 – Light
Anbefales til mindre skoler <500 eller simpel styring af Teams.

Løsning 2 – Udvidet
Anbefales til større skoler >500 eller til avanceret styring af Teams

Løsning 3 – Erhverv & offentligsektor 
Bruges af virksomheder, kommuner og regioner til avanceret styring af Teams

Løsning 1: Teams SDS Sync

Microsoft Teams er en effektiv kommunikations og samarbejdsplatform som flytter grænserne for hvordan man arbejder mere effektivt sammen med kollegaer eller studerende.

Med Teams SDS Sync får administrationen kontrol over Teams anarkiet og hjælper uddannelsesinstitutioner med at oprette og vedligeholde Teams.

 • Oprettelse af Teams for uddannelses institutioner baseret på Microsoft SDS
 • Integration med studieadministrativt system for at lave grundfilerne til SDS (Opdateres hvert døgn)
 • Oprettelse af kommunikation til forældre gennem SDS

DNI Teams SDS Funktioner:

 • Opretter alle Teams baseret på CSV udtræksfiler (6-8 filer)
 • CSV filerne indeholder alt information som Microsoft Teams har brug for (skoler, grupper, fag med mere)
 • Vedligeholdelse af brugerne i Teams (brugere flyttes automatisk til det korrekte Team)
 • Konfiguration af skoler som skal have færdig genererede Teams
 • Konfiguration af navneregler for Teams (eksempel: «naturfag-7a»)
 • Opsætning af forældre kommunikation med afsendelse af ugentlig opsummering
 • Simpelt web interface for at administrere hvilke skoler og klassetrin som skal have auto generet Teams

Priser Teams SDS Sync

Etableringspris for kunder med LCS Cloud 7.500,-
Etableringspris for kunder uden LCS Cloud 14.900,-
Årlig licens for Teams SDS Sync pr. Studieadmin. system. 14.900,-

Løsning 2: LCS Teams Admin til education

Microsoft Teams er en effektiv kommunikations og samarbejdsplatform som flytter grænserne for hvordan man arbejder mere effektivt sammen med kollegaer eller studerende.

Med LCS Teams Admin får administrationen kontrol over Teams anarkiet og hjælper uddannelsesinstitutioner med at oprette og vedligeholde Teams.

 • Oprettelse af Teams for undervisningsinstitutioner baseret på studieadministrativt system
 • Automatisk vedligehold baseret på ændringer i studieadmimistrativt system
 • Avanceret web baseret administrationsværktøj

LCS Teams Admin Funktioner:

 • Opretter alle Teams automatisk baseret på studieadministrativt system via LCS Teams værktøjet
 • Vedligeholdelse af brugere i Teams (brugere flyttes automatisk til det korrekte Team)
 • Konfiguration af skoler som vil have færdig generede Teams
 • Konfiguration af navneregler for Teams (eksempel: «naturfag-7a»)
 • Vikarfunktion der gør det muligt at indsætte midlertidig Team ejer
 • Mulighed for at slå konfiguration til og fra i forbindelse med skolestart

Priser LCS Teams Admin

Etableringspris for kunder med LCS Cloud 16.500,-
Etableringspris for kunder uden LCS Cloud 24.900,-
Årlig licens for service i LCS Cloud

Årlig licens pr. bruger

7.500,-

7,-*

*Rabat muligt ved større installationer

Løsning 3: LCS Teams Admin til business og public

Microsoft Teams er en effektiv kommunikations og samarbejdsplatform som flytter grænserne for hvordan man arbejder mere effektivt sammen med kollegaer og eksterne kontakter. Med LCS Teams Admin får organisationen kontrol over Teams anarkiet og hjælper organisationen med at oprette og vedligeholde Teams.

 • Oprettelse af Teams for undervisningsinstitutioner baseret på f.eks. organisationsstruktur fra HR system
 • Integretation med HR system for automatisk opdatering ved ændringer
 • Afdelingsledere har fuld adgang med rettighedsstyring til afdelingens Teams

LCS Teams Admin Funktioner:

 • Opretter alle Teams automatisk baseret på kildefil eller API til HR system eller lignende
 • Vedligeholdelse af brugere i Teams (brugere flyttes automatisk til det korrekte Team)
 • Konfiguration af afdelinger som vil have færdig generede Teams
 • Konfiguration af navneregler for Teams (eksempel: «Afdeling-Q»)
 • Distribution af Teams apps til nye og eksisterende Teams

Priser LCS Teams Admin Business & Public

Etableringspris for kunder med LCS Cloud 25.020,-
Etableringspris for kunder uden LCS Cloud 33.360,-
Årlig licens for service i LCS Cloud (pr. data kilde)

Årlig licens for LCS Teams pr. bruger

11.175,-

22,-*

*Rabat muligt ved større installationer